Bedrijfsfinanciering

phone

Wordt overwerk binnen jouw onderneming gecompenseerd in tijd?

In 2018 lag de keuze om overwerk uit te betalen óf te compenseren in tijd bij de werkgever. Per 1 januari 2019 zijn deze regels veranderd. Wanneer de werknemer het minimumloon verdient is het niet meer mogelijk hiertussen te kiezen.

Werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen, kunnen vanaf januari 2019 alleen nog overwerk als tijd gecompenseerd krijgen wanneer dit in de geldende cao is vastgelegd. Wanneer deze mogelijkheid niet is opgenomen in de cao, dan dient het overwerk in geld uitbetaald te worden.

Is in de cao opgenomen dat (a) overuren in tijd mogen worden gecompenseerd én (b) overuren vóór een bepaalde datum opgenomen dienen te zijn, dan geldt vanaf 1 januari 2019 dat, indien de tijd niet is opgenomen door de werknemer voor de einddatum, de werkgever die uren alsnog moet  uitbetalen. 

Verdient de werknemer meer dan het minimumloon dan geldt dat een werkgever nog steeds kan kiezen tussen vergoeding van de overuren in tijd of in geld. Kiest de werkgever voor een compensatie in tijd, dan geldt dat de werknemer over alle door hem/haar gewerkte uren tezamen tenminste het minimumloon moet hebben ontvangen.  Is dat niet het geval, dan dienen de overuren in geld te worden uitbetaald.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Door Lisa Tjoelker
4 maart 2019