Bedrijfsfinanciering

phone

Wettelijk minimumloon per 1 juli 1,23% hoger

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Per 1 juli 2019 gaat zal de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon intreden. Per die datum krijgen werknemers van 21 jaar voor het eerst recht op het volledige minimumloon. Jongere werknemers krijgen dan een hoger percentage van het minimumloon. Alleen voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat geen hoger percentage van het wettelijk minimumloon gelden.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Door Lisa Tjoelker
6 mei 2019