Bedrijfsfinanciering

phone

Vraag voor 1 mei voorlopige aanslag 2018 aan om rente 8% te voorkomen.

Ben je als belastingplichtige voor de VPB te laat met het indienen van je aangifte over 2018, dan kun je een flinke rekening aan belastingrente verwachten. Het tarief is namelijk 8%.

Die rekening valt te voorkomen door vóór 1 mei om een voorlopige aanslag over 2018 te vragen bij de Belastingdienst. Als het boekjaar van jouw bv gelijkloopt met het kalenderjaar, moet de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni a.s. binnen zijn.

Voor de berekening van de belastingrente zijn andere data belangrijk.
1 april: doe je voor 1 april aangifte VPB en neemt de fiscus die gegevens ongewijzigd over, dan hoeft er geen belastingrente betaald te worden.
1 mei is de deadline voor het aanvragen van een voorlopige aanslag VPB. Wanneer de fiscus de aanslag oplegt conform de gegevens in de voorlopige aanslag, betaal je geen belastingrente.
1 juli: na deze datum begint de teller te lopen voor de belastingrente. Ofwel, als de fiscus de aanslag oplegt na 1 juli moet je rente gaan betalen.

De periode van berekening loopt van 1 juli volgend op het belastingjaar tot zes weken na de dagtekening op de aanslag.

Meer weten over de belastingrente of de voorlopige aanslag? Neem contact met ons op.

Door Lisa Tjoelker
25 maart 2019