Bedrijfsfinanciering

phone

Verzoek voorlopige verliesverrekening

De kans is aanwezig dat je er als ondernemer bij het indienen van de aangifte achter komt dat je een negatief inkomen hebt in box 1. Is dit negatieve inkomen dan nog te verrekenen?

Wil je als ondernemer een verlies verrekenen met winsten uit voorgaande jaren? Dan kun je een schriftelijk verzoek aan de fiscus doen om voorlopige verliesverrekening. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

– Er wordt aangifte gedaan over het verliesjaar
– De verliesverrekening gebeurt in een verplichte volgorde:
eerst verrekening met positief inkomen in box 1 van het derde voorgaande jaar, daarna van het tweede voorgaande jaar en daarna van het voorgaande jaar.
– De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, moet definitief vaststaan.

Van het verlies dat je aangeeft, wordt maximaal 80% voorlopig verrekend.

Meer weten over de voorlopige verliesverrekening? Neem contact met ons op.

 

Door Lisa Tjoelker
8 april 2019