Bedrijfsfinanciering

phone

Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 1,23% hoger

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Per 1 juli 2019 gaat zal de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon intreden. Per die datum krijgen werknemers van 21 jaar voor het eerst recht op het volledige...

Lees meer

Verzoek voorlopige verliesverrekening

De kans is aanwezig dat je er als ondernemer bij het indienen van de aangifte achter komt dat je een negatief inkomen hebt in box 1. Is dit negatieve inkomen dan nog te verrekenen? Wil je als ondernemer een verlies verrekenen met winsten uit voorgaande jaren? Dan kun...

Lees meer

Gebruikelijk loon weer iets omhoog

Wanneer je onderneming een directeur-groot-aandeelhouder (dga) op de loonlijst heeft, dient er minimaal een gebruikelijk loon van €45.000,- aangehouden te worden voor de loonheffingen. De dga hoeft dit bedrag niet echt te krijgen, zo lang er maar loonheffing over dit...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt steeds dichterbij!

Het wetsvoorstel heeft als doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB leidt tot een groot aantal wijzigingen van wet- en regelgeving en is op 5 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het...

Lees meer

Verzekeren met Impact is een feit!

Sinds februari 2019 hebben wij een samenwerkingsverband met de verzekeringsadviseurs van Campen & Dijkstra. Een samenwerking die door de hoge mate van efficiëntie in de dienstverlening van beide partijen echt winst betekent voor de gezamenlijke klant. Ontzorgen op...

Lees meer