Bedrijfsfinanciering

phone

Gebruikelijk loon weer iets omhoog

Wanneer je onderneming een directeur-groot-aandeelhouder (dga) op de loonlijst heeft, dient er minimaal een gebruikelijk loon van €45.000,- aangehouden te worden voor de loonheffingen. De dga hoeft dit bedrag niet echt te krijgen, zo lang er maar loonheffing over dit bedrag afgedragen wordt.

Afwijken
Afwijken van dit vaste bedrag mag, maar alleen wanneer er aannemelijk gemaakt kan worden dat bij een vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is. Is het gebruikelijk loon bij vergelijkbaar werk juist hoger, dan is het loon van de dga het hoogste van de volgende bedragen:

– 75% van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste €45.000,-
– het loon van de meestverdienende werknemer (eventueel van een verbonden vennootschap)

Meer weten over het gebruikelijk loon? Neem contact met ons op.

Door Lisa Tjoelker
20 maart 2019