Bedrijfsfinanciering

phone

Wettelijk minimumloon per 1 juli 1,23% hoger

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Per 1 juli 2019 gaat zal de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon intreden. Per die datum krijgen werknemers van 21 jaar voor het eerst recht op het volledige...

Verzoek voorlopige verliesverrekening

De kans is aanwezig dat je er als ondernemer bij het indienen van de aangifte achter komt dat je een negatief inkomen hebt in box 1. Is dit negatieve inkomen dan nog te verrekenen? Wil je als ondernemer een verlies verrekenen met winsten uit voorgaande jaren? Dan kun...

Gebruikelijk loon weer iets omhoog

Wanneer je onderneming een directeur-groot-aandeelhouder (dga) op de loonlijst heeft, dient er minimaal een gebruikelijk loon van €45.000,- aangehouden te worden voor de loonheffingen. De dga hoeft dit bedrag niet echt te krijgen, zo lang er maar loonheffing over dit...